Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Sözcük Nedir? Sözcük: Bir kavram birimidir. Bir varlığın, bir nesnenin ya da bir durumun zihinde canlanabilmesi için onu karşılayan bir gösterimdir. Sözcüklerin Anlam Açılımları Temel Anlam: (İlk Anlam) Bir sözcük söylendiğinde aklımıza ilk gelen, kavrayışımızda ilk uyandırdığı anlamdır. Kısacası, bir sözcüğün biçimlenmesinde, kuruluşunda esas olan anlamdır. Örnek : * Boğazımda bir yanma var. (Temel Anlam) […]

Biçim Bilgisi : Türkçe’nin Sözcük Yapısı : Dilimizde sözcükler üç ayrı şekilde yapılır ve üç farklı yapılanma adı alır : 1)       Kök durumunda olabilir (Basit Sözcük) 2)       Köklere ve gövdelere getirilen eklerle türetilebilir. (Türemiş Sözcük) 3)       İki ya da daha çok sözcüğün birleşmesinden meydan gelebilir. (Bileşik Sözcük) Kök : Bir sözcüğün üzerinde bulunan bütün ekler […]

ZARFLAR: Zarflar (Belirteçler) : Eylemleri, eylemsileri ve zarf türünde olan başka sözcükleri anlam yönünden pekiştiren ya da kısıtlayarak sınırlayan sözcük çeşididir. Örnek : Adam akıllı davranıyor. Zarf    Eylem Adam, akıllı davranarak işini yürütüyor. Zarf      Eylem Adam, çok akıllı birine benziyor. Zarf  Sıfat Zamir (ad) Adam,  bu işte çok akıllı davrandı. Zarf Zarf   Eylem Anlam ve Görevlerine […]

EDATLAR (İLGEÇLER): Farklı tür ve görevdeki sözcükler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan sözcüklere edat denir. Edatların tek başlarına anlamları olmadığı gibi, tek başlarına görevleri de yoktur. Ancak diğer sözcüklerle birlikte cümle içinde görev kazanırlar. Dilimizde kullanılan başlıca edatlar şunlardır : Gibi, kadar, sanki, için, ile, -den dolayı, -den ötürü, -den beri, -mek üzere, […]

Ünlemler, insanlığın kullandığı en ilkel sözcüklerdir. Bunların da edat ve bağlaçlar gibi belli bir anlamları yoktur. Öyleyken, tek başlarına kullanıldıklarında bile cümle değeri taşırlar. Ama çoğunlukla, kendilerini açıklayan bir cümlenin başında ya da sonunda yer alarak söz konusu cümleye belli bir duygu anlamı katarlar. Ünlem türündeki sözcüklerle, genellikle, belli durumlar karşısında gösterdiğimiz anlık tepkilerimizi dile […]

NOKTALAMA İŞARETLERİ NOKTA (.) 1. Olumlu ve olumsuz cümle sonlarında konur. • Beni beklediğinizi bilmiyordum. 2. Kelimelerin kısa yazılışlarında kısaltmanın sonuna konur. • Prof. Dr. Ahmet Emek 3. Tarihlerin ve saatlerin yazımında rakamların arasına konur. • 02.05.2001’de, saat 10.50’de doğmuş. 4. Sıralama sayılarında “-inci” ekinin yerine kullanılır. • Kitabın 34. sayfasındayım. 5. Büyük sayıların yazımında […]

Daha evvel Doğu’da ve Türkler’de roket silahlarının gelişmesi anlatılmıştı. Once Haçlılar ve sonra İstanbul’un fethi ile birlikte Avrupa, Türkler ile temasa geçti ve ortaçağ’dan ayrılan Avrupa her alanda olduğu gibi gerek barut ve gerekse roketçilikte ilerlemeler kaydetti. Havai fişekler ve roketler Avrupa savaşlarında da görülmeye başlandı. Fakat geniş uygulaması yine Doğu’dan Hindistan’dan gelecektir. 1780-1784 seneleri […]

Ahilik felsefesi, temelleri 12.yüzyılda Kırşehir’de atılmış, daha sonra tüm Anadolu’ya yayılmış, izleri bugüne kadar süregelmiş kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilik kurumu bir tarikat olmaktan ziyade sosyal ve ekonomik yönden işleyen ve siyasal, askeri ve kültürel yönleri de bulunan bir dünya düzenidir. Ahilik, aynı zamanda sosyal hayat kadar ekonomik hayatı da yönlendiren günümüzde hala […]

REALİZM Realizm, 19. yüzyilin ikinci yarisinda romantizme tepki olarak dogmustur. Gerçekçilik anlamina gelir. Deneye dayali bilimlerin gelismesi ve pozitivizm felsefesi bu akimin dogmasina yol açmistir. Realizim , felsefede , insan bilincinden bağımsız ve nesnel olduğunu öne süren görüş , oldukça yeni bir terim olmakla birlikte , Eski Yunan ve Ortaçağ Felsefesinin belirli yönlerini de kapsayacak […]

K A V R A M Sözlük Anlamı : 1. Genel yada soyut fikir, 2. Soyut yada somut tüm varlıkların zihnimizdeki açık seçik ve temel bilgisidir. İki yazar kavramı şu şekilde açıklamıştır: Orhan HANÇERLİOĞLU ‘na göre : Orhan HANÇERLİOĞLU kavramı mantık yoluyla açıklama yoluna gitmiştir. Mantık : Kavram, nesnel gerçekliğin insan beyninde yansıma biçimidir. Bundan […]

İLKÇAĞ FİLOZOFLARINDA VARLIK ANLAYIŞI THALES Aristoteles’ den öğrenilenlere göre;Thales suyu,sıvı olanı,arkhé,yani her şeyin başı,kökü,ilkesi sayıyormuş. Onun felsefesinin özü bu imiş. Her şey sudan türer,yine suya döner. Düz bir tepsi gibi olan yer de su üstünde,sonsuz Okeanos’ da yüzer. Thales’ in öğretisi,kolayca görülebildiği gibi,mythos ile büsbütün ilgisiz değil. Örneğin burada Okeanos sözü geçiyor. Yunan mitolojisinde Okeanos […]

K A Y N A K L A R 1) Meydan Larousse Gençlik Ansiklopedisi, (Sayfa:96) 2) Yeni Rehber Ansiklopedisi (Sayfa : 84-85) (Sayfa : 345) 3) Ana Britannica (Sayfa : 136-137) (Sayfa : 258-259) 4) Batı Felsefesi Tarihi Yazarı : Tuncar TUĞCU (Sayfa : 109-110-111-112) 5) Eğitim Felsefesi Yazarı : Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ (Sayfa […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme