PERFORMANS ÖDEVLERİ LİSTESİ

1 Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama
2 Hücre ve organizma arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir kompozisyon yazma
3 Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme
4 Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme
5 Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız
6 Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma
7 Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama
8 Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme
9 Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma
10 Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma
11 Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme
12 Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama
13 Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma
14 Evinizde bir fasülye yada mercimeği çimlendirerek bitkinin hayat döngüsüne ait farklı dönemlerin resimlerini çekinizResimlerinizi sıralayarak bir poster oluşturunuz
15 Organik tarımla ilgili bir makale yazınız
16 Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler
17 Süratin hesaplanmasıyla ilgili 15 tane çözümlü test sorusu hazırlama
18 Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir deney tasarlama
19 Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama
20 Kendi imkanlarını kullanarak bir dinamometre yapma
21 Aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetleri çevreden örnekler vererek açıklayan bir makale yazma
22 Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama
23 Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma
24 Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma
25 Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarda yerçekimi kuvvetinin rolüyle ilgili bir poster hazırlama
26 Isaac Newtonun hayatını araştırma
27 Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda hangi noktalarda neden farklı olduğunu anlatan bir makale yazma
28 Madde,cisim,katı,sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama
29 Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın
30 Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız
31 Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız
32 Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız
33 Havanın karışım mı yoksa saf maddemi olduğunu ispat eden bir makale yazınız

34Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama

35Hücre ve organizma arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir kompozisyon yazma

36-Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme

37-Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme

38-Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız

39-Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazın?

40-Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama

41-Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme

42-Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma