SAYFA 51

BULMACA
1.Göl
2.Tuzlu
3.Amazon
4.Kar
5.Kimyasal
6.Laterit
7.Podzol
8.Tundra

Sayfa 52

Okyanusakarsugölyeraltı suyu
Sorular
1.Yağmur suları yeraltı suları kaynaklar
2.Volkanik alanlar kalkerli araziler fay hatları yağışların bol olduğu yerle tabakaların geçirimli ve geçirimsiz olduğu yerler
3.İklim koşulları beslenme kaynaklarıGölün derinliği büyüklüğü gidegeninin olması
4.İklim bitki örtüsü ana kayanın cinsiyeryüzü şekillericanlılar ve bitkiler
5.Bitkilerin çok olduğu yerler humus bakımından zengindir.Köstebektavşanfare toprağı eşeleyerek toptagın hava almasını sağlar.
6.Enlem etkisi yerşekilleri denizellik anakayanın cinsi topragın özellikleri
7.İklim toprağın yapısı bakı koşulları nem oranı yükselti yerşekilleri
8.Bakı faktöründen
9.Yeraltı suyunun oluşması
Boşluk doldurma
dengeli
yeraltı ve yüzey
okyanus
tatlı
su
dış kuvvetler ve yerçekimi
nemli ve sıcak
her mevsim
iklimyerşekilleritoprak
tundra
yayvan ve iğne
savan
Doğru yanlış
D
Y
D
D
D
D
Y
Y
D
Y
D
D
Y
Y
D
Çoktan seçmeli sorular
1.D
2.D