SAYFA 51 BULMACA 1.Göl 2.Tuzlu 3.Amazon 4.Kar 5.Kimyasal 6.Laterit 7.Podzol 8.Tundra Sayfa 52 Okyanusakarsugölyeraltı suyu Sorular 1.Yağmur suları yeraltı suları kaynaklar 2.Volkanik alanlar kalkerli araziler fay hatları yağışların bol olduğu yerle tabakaların geçirimli ve geçirimsiz olduğu yerler 3.İklim koşulları beslenme kaynaklarıGölün derinliği büyüklüğü gidegeninin olması 4.İklim bitki örtüsü ana kayanın cinsiyeryüzü şekillericanlılar ve bitkiler 5.Bitkilerin […]