1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük tür olarak ötekilerden farklıdır? a) Gönül ne gezersin sarp kayalarda b) Gittim o son diyara ki serhaddıdır yerin c) Gül bile kıskandı döktü yaprağın d) Bu viranede de kuşlar öterdi e) Yorgun bir çınardı; fakat hep ayakta 2. “Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır? a) Adam […]