1. Birden fazla akıma tepki olarak doğan bu akım, 1830’lu yıllarda ortaya çıkmıştır. Temel kuramı “sanat sanat içindir” diye özetlenebilir. Aslında realizmin katı toplumculuğu ve gerçekçiliğine bir karşı çıkıştır. Daha çok şiirde kendini gösterir. Sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. Bu akımın etkisindeki edebi eserlerde ölçülü ve nesnel bir anlatım, teknik kusursuzluk ve kesin betimlemeler kullanılır. Bu akıma bağlı şairlerin şiirleri için “biçimciliği amaçlayan” şiir de denebilir. Zengin bir dil, zengin bir biçim, zengin ve yoğun bir duygusallık işlenir. Theop-hille Gautier’in şiirlerini, Theodore de Banvil-le, Leconte de Lisie izlemiştir. Bu akım, ede¬biyat tarihinde Leconte de Lisle ile özdeşleştirilir.
Bu parçada aşağıdaki edebiyat akımları¬nın hangisinden söz edilmektedir?
A) Romantizm B) Sürrealizm
C) Pamasizm D) Klasisizm
E) Sembolizm

Devamını Oku »