6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Yazılı Soruları 1.Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir? a)Besin ve oksijen taşımak b)Vücut ısısını ayarlamak c)Vücudu mikroplara karşı d)Mineral depolamak korumak 2. Aşağıdakilerden hangisi, ısının yayılma yollarından birisi değildir? A) Konveksiyon B) Işıma C) Radyatör D) İletim 3. Aşağıdaki eklemlerden hangisinin hareket etme yeteneği en fazladır? a)Kafatası b)Omurlararası c)Kaburga d)Diz 4. […]