XIX. yy. sonlarında akademik kurallara tepki olarak doğan sanat akımına verilen ad (empresyo­nizm de denir). Resmi zorunlulukları ve atölye disipli­nini yıkmaya kararlı genç ressamların 1860 yıllarında Paris’te rastlantısal olarak bir araya gelmeleriyle doğan izlenimcilik akımının temsilcileri (Renoir, Degas, Monet, Manet, Sisley, Pissarro, Cezanne, Gauguin, Sig-nac, Seurat, vb.), 1874-1886 arasında ortaklaşa sekiz sergi açmakla birlikte, birbirlerinden […]