3)Fiilden Fiil Türeten Ekler (Eylemden Eylem Türeten Yapım Ekleri): Fiil+Yapım Eki Fiil Uyu-ma, İç-ir, Kaşı-n, Çöz-ül, Ağla-t, Kop-ar, Uç-uş, Not: Çatı ekleri fiilden fiil yapım eki grubuna girer. Bu eklere örnekler: -akla -ekle -ala -ele -ar -er -ır -ir -ur -ür -dar -der -dır -dir -dur -dür -tır -tir -tür -tür -ı -i -u -ü […]