3)Fiilden Fiil Türeten Ekler (Eylemden Eylem Türeten Yapım Ekleri):
Fiil+Yapım Eki Fiil

Uyu-ma, İç-ir, Kaşı-n, Çöz-ül, Ağla-t, Kop-ar, Uç-uş,

Not: Çatı ekleri fiilden fiil yapım eki grubuna girer.

Bu eklere örnekler:

-akla -ekle -ala -ele -ar -er -ır -ir -ur -ür -dar -der -dır -dir -dur -dür -tır -tir -tür -tür -ı -i -u -ü -ık -uk -uk -ük -ıksa -ikse -ıl -il -ul -ül -ın -in -un -ün -ar -er -ır -ur -ür -ış -iş -uş -üş -ışla -işle -uşla -üşle -ıştır -iştir -ustur -üştür -ıt -it -ut -üt