Ders Anlatımı, Ders Anlatım Eğitim Bloğu

Fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler tarafından hazırlanan ders anlatım sitesi
Öğretmen Forumu
Hücrenin Yapısı Canlıların en küçük yapı ve görev birimine hücre denir. Hücre kavramı ilk kez Robert Hooke tarafından ortaya atılmıştır. Hücre Teorisi 1. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. 2. Hücreler daha önce var olan hücrelerin bölünmesiyle oluşur. 3. Canlılar, tek, koloni ya da çok hücrelidir. 4. Canlının kalıtım materyali ...
Bitki hücresi 1. Hücre çeperi bulunur. 2. Sitoplâzmada plastitler vardır 3. Kofullar çok ve büyüktür. 4. Lisozom ve sentrozom bulunmaz Hayvan hücresi 1. Hücre çeperi bulunmaz 2. Plastitler yoktur 3. Kofullar az ve küçüktür. 4. Lisozom ve sentrozom bulunur. ...