Bitki hücresi 1. Hücre çeperi bulunur. 2. Sitoplâzmada plastitler vardır 3. Kofullar çok ve büyüktür. 4. Lisozom ve sentrozom bulunmaz Hayvan hücresi 1. Hücre çeperi bulunmaz 2. Plastitler yoktur 3. Kofullar az ve küçüktür. 4. Lisozom ve sentrozom bulunur. ...