Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Paragrafta Anlam : Paragrafın Yapısı : Paragraflar genel olarak üç bölümden oluşur: – Giriş – Gelişme – Sonuç Giriş Bölümü : Giriş Cümlesinin Özellikleri : Giriş cümlesinde konu ve konuya bakış açısı belirtilir. Giriş cümlesi: * Kısa ve ilgi çekici bir cümledir. * Bağlayıcı öğelerle başlanmaz. * Paragrafta ele alınacak konuyu tanıtır; yazarın konuya nasıl […]

Biçim Bilgisi : Türkçe’nin Sözcük Yapısı : Dilimizde sözcükler üç ayrı şekilde yapılır ve üç farklı yapılanma adı alır : 1)       Kök durumunda olabilir (Basit Sözcük) 2)       Köklere ve gövdelere getirilen eklerle türetilebilir. (Türemiş Sözcük) 3)       İki ya da daha çok sözcüğün birleşmesinden meydan gelebilir. (Bileşik Sözcük) Kök : Bir sözcüğün üzerinde bulunan bütün ekler […]

ADLAR (İSİMLER) AD : Varlıkların ve kavramların dilde var olan karşılığına, sözcük türü yönünden ad denir. Anlamlarına Göre Adlar : Varlıklara Verilişlerine Göre Adlar : Özel Adlar : Bir tek varlığı gösteren, bir tek varlığa verilmiş adlardır. Örnek : Mustafa Kemal Atatürk, Asya, Türkiye, Ankara, Kızılay, Merkür, Akdeniz, Türk Tarih Kurumu, Türkçe vb. Tür Adları […]

VATANDAŞLIK HUKUK: Sosyal hayatı düzenleyen maddi müeyyideleri olan kamu kudreti ile desteklenmiş kurallar bütünüdür. Din, Ahlak ve görgü kuralları manevidir, hukuk kuralları maddi müeyyidelidir.(uyulması zorunludur) Müsbet Hukuk:Ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan bütün kurallardır.(pozitif hukuk) Mevzu Hukuk: Yetkili bir makam tarafından konulmuş olan yürürlükteki tüm kurallardır. Tabii Hukuk: Olması gereken hukuktur. İnsanların akıl yoluyla erişebilecekleri […]

Vergi yargısında dava açma süreleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda, vergi mahkemelerinde dava açma süresi otuz gün olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla genel süre, otuz gündür. ikmalen, re’sen veya idarece yapılacak tarhiyatlarla, idarece düzeltme yoluyla re’sen yapılan tarhiyatlara, ihtirazi kayıtla yapılan beyanlara veya tahakkuklara yahut kesilen cezalara karşı açılacak davalarda bu süre uygulanır. 2577 sayılı kanun, […]

BÜTÇE DENETİMİ Bir bütçenin denetlenebilmesi için öncelikle uygulanması gereklidir. Bu yüzden öncelikle bütçenin uygulanması evresine kısaca değinmekte fayda vardır. Bütçenin uygulanması hükümete verilen bir görevdir yasama organı bütçeyi onaylamakla, hükümete ödenek bölüm ve maddelerinde belirtilen hizmetler için karşılarında yazılı miktarlar kadar harcama yapmaya yetki vermektedir. Yapılan harcamaların bütçe ile verilen yetkiye ve kamu harcamalarının yapılmasını […]

KAMU MALİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ NOTLAR 3 ana bütçe var.. 1–merkezi yönetim bütçesi 2–yerel yönetim bütçesi 3–sosyol güvenlik kurumları bütçesi merkezi yönetim bütçeside 3’e ayrılıyor.. 1-genel bütçeli kuruluşlar 2-özel bütçeli kuruluşlar 3-düzenleyici ve denetleyici kurumlar eskiden bütçe çağrısı BAŞBAKANLIKCA yapılırdı artık MALİYE BAKANLIĞINCA yapılıyor özerk bütçe 5018 ile kamu mali literatüründen kaldırılmıştır. kitlerin bütçeleri artık […]

MALİYET MUHASEBESİ DERS NOTLARI GİRİŞ Maliyet muhasebesi endüstriyel faaliyette bulunan (veya hizmet üreten) işletmelerin ürettikleri mamüllerin saptayabilmek için maliyet giderlerinin türlerini (gider türleri) ortaya çıktıkları yerler itibariyle (gider yerleri) ve üretilen mamüllerin türlerine göre (gider taşiyıcıları) izlemek için yapılan hesaplar ve tutulan kayıtları kapsamaktadır. Biz bu çalismamızda maliyet türlerinden işçilik giderlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye […]

A-GENEL Hakkın senede bağlı bulunduğu senetsiz dermeyanın (Öne sürmek, Ortaya koymak) ve devri mümkün olmadığı senetlerdir. ÖZELLİKLERİ Hak başkasına devredilebilir olmalıdır. Hak nakden değerlendirilebilmeli. Hakla senet arasında sıkı bir bağ vardır. Senetsiz hak ileri sürülemez ve devredilemez. Soyutluk ilkesi yürürlüktedir. Kıymetli evraklar genelde doğumuna sebep olan işlemden bağımsızdır. Kıymetli evrak tipleri kanunda sınırlayıcı sayıda belirtilmiştir. […]

İşçi Sendikası S, İşveren İ’ye ait işyerinde toplu sözleşme yapmak için gerekli yetki belgesini almış, toplu görüşmeyi başlatmıştır. Kendisine toplu görüşme çağrısı gelen işveren İ buna uymuş, ancak görüşmeler sırasında yapılan pazarlıklar 60.günün sonunda da sonuç vermemiştir. Bunun üzerine S işçi sendikası işverene derhal ertesi gün greve başlayacaklarını bildirmiştir. Bu sırada işyerinde çalışan işçiler, Asgari […]

İDARİ YARGIDA İTİRAZ MERCİLERİ  : 1- Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının itiraz mercii olduğu haller : Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında Danıştay dava dairelerince verilen kararlara karşı, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına itiraz edilebilir. (2577/27-6) –itiraz süresi 7 gün- 2- Danıştay Üçüncü Dairesi’nin itiraz mercii olduğu haller : Birden […]

İDARİ YARGI İdari yargı, idari makamların idare hukuku alanındaki faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur. I.         İdari Yargı Teşkilatı II.       İdari Yargının Görev Alanı ve Uyuşmazlık Mahkemesi III.      Dava Türleri IV.    Yargılama Usulü V.      Kanun Yolları I. İDARİ YARGI ÖRGÜTÜ A. İLK DERECE MAHKEMELERİ İdari yargı kolunun ilk derece mahkemeleri “idare mahkemeleri” ve “vergi mahkemeleri”dir.  […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme