Milliyetçilik İlkesi: Ulusal birlik ve beraberliğimizin yapı taşlarından biridir. Milliyetçilik İlkesi, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında çok öenmli bir rol oynamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, kendini aynı ulusun üyeleri kabul eden kişilerin, o ulusu yükseltme ve kardeşçe bir arada yaşama istekleridir. Mustafa Kemal Atatürk’e göre milliyetçilik (Ulusçuluk), bir vicdan, bir hissiyat işidir. Dini, dili, ırkı veya […]