12.sınıf türk edebiyatı dönem proje ödevi konuları

1.Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumu
2.Cumhuriyet döneminin siyasî, sosyal ve fikrî temelleri
3.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Deneme
4.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Makale
5.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi
6.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hatıra
7.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Fıkra
8.Cumhuriyet Döneminde Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin şiirlerini inceleme
9.Cumhuriyet Döneminde Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin Şairleri inceleme-tanıtma
Necip Fazıl Kısakürek,
Ahmet Hamdi Tanpınar,
Ahmet Muhip Dıranas,
Ziya Osman Saba,
Yaşar Nabi Nayır (Yedi Meşale Grubu’ndaki diğer isimler)
Cahit Sıtkı Tarancı
10. 1920-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi şiirleri inceleme
11. 1920-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi şairleri inceleme-tanıtma
Nazım Hikmet Ran
Yahya Kemal Beyatlı
Necip Fazıl Kısakürek
Mehmet Akif Ersoy
12.Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şiirlerini inceleme
13.Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şairleri inceleme-tanıtma
Faruk Nafiz Çamlıbel
Ahmet Kutsi Tecer
Kemalettin Kamu
Orhan Şaik Gökyay
Zeki Ömer Defne
Arif Nihat Asya

14.Garip Hareketi (I. Yeni) şiirlerini inceleme
15.Garip Hareketi (I. Yeni) şairleri inceleme-tanıtma
Orhan Veli Kanık
Melih Cevdet Anday
Oktay Rifat Horozcu
16.Garip dışında yeniliği sürdüren şiirleri inceleme (Fazıl Hüsnü Dağlarca,Behçet Necatigil, Cahit Külebi,Attila İlhan,Ahmet Oktay,Erdem Beyazıt,Cahit Zarifoğlu,Hilmi Yavuz)
17.Garip dışında yeniliği sürdüren şairleri (Fazıl Hüsnü Dağlarca,Behçet Necatigil, Cahit Külebi,Attila İlhan,Ahmet Oktay,Erdem Beyazıt,Cahit Zarifoğlu,Hilmi Yavuz)inceleme-tanıtma
18.İkinci Yeni akımı şairlerinden seçilen şiir/şiirleri inceleme (Cemal Süreyya,İlhan Berk,Edip Cansever
Turgut Uyar,Ece Ayhan,Ülkü Tamer,Sezai Karakoç)
19.İkinci Yeni akımı şairlerini inceleme-tanıtma

20.İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirleri inceleme (1960 sonrasında kendilerini toplumcu olarak nitelendiren,İsmet Özel,Süreyya Berfe,Nihat Behram,Ataol Behramoğlu,Refik Durbaş gibi şairlerin eserlerinden metinleri(şiirleri) ahenk, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından inceleme)
21.İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şairleri(İsmet Özel,Süreyya Berfe,Nihat Behram,Ataol Behramoğlu,Refik Durbaş) inceleme-tanıtma
22.Cumhuriyet dönemi hikayeciliği
23.Cumhuriyet dönemi romanı
24.Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazılan Hikâye ve Romanları incelemek (Sadri Ertem, Sebahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt gibi yazarların eserlerinden metinler seçerler. Bu metinleri sıralanan kazanım, verilen açıklama ve daha önce önerilen etkinliklerden yararlanarak yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından incelerler ve yorumlarlar.)