1) Ardışık üç sayının toplamı 47 dir.Bu sayılardan büyük olan küçük sayıdan 12 fazla,ortanca sayıda büyük sayıdan 7 eksiktir.Buna göre,ortanca sayı kaçtır?


A) 10 B) 15 C) 14 D) 27


2) y=x+2 doğrusunun x-ekseninin pozitif yönüyle yapmış olduğu açının tanjant değeri kaçtır?


A) 1 B) 2 C) -1 D) 3

3) Aşağıdaki noktalardan hangisi x-y+3>0 eşitsizliğini sağlar?


A) (1,4) B) (-3,5) C) (1,2) D) (0,7)

 

6) Benzer iki üçgenin benzerlik oranı 2 ve birinin alanı 4 ise diğerinin alanı kaç olabilir?


A) 1 B) 2 C) 4 D) 8


7) 12 işçinin günde 8 saat çalışarak 5 günde yaptığı işi 5 işçi günde 4 saat çalışarak kaç günde yapar?


A) 12 B) 16 C) 24 D) 30


8) Her gün bir önceki günden 3 sayfa fazla kitap okuyan kişi 63 sayfa kitabı kaç günde okur?(İlk gün 3 sayfa kitap okumuştur)


A) 9 B) 8 C) 7 D) 6


9) a ve b doğal sayı olmak üzere a2-b2=17 ise a=?


A) 9 B) 6 C) 12 D) 5


10) Bir sınıftaki herkes birbiriyle birer defa tokalaşmak şartıyla 325 tokalaşma meydana geliyor.Sınıf mevcudunu bulunuz.


A) 20 B) 22 C) 24 D) 26

 

CEVAPLAR :

1-B   2-A   3-C  6-A  7-C  8-D  9-A  10-D