A ) HARFLİ İFADELER : 5a, пr², 3x, x², 2y, (a-b), x²y², x+y-z,  gibi ifadelere harfli ifadeler denir KATSAYI : 3x²y türü bir ifadede 3 e katsayı denir TERİM : Harfli ifadelerde eksi ( – ) veya artı ( + ) işaretleriyle birbirinden ayrılan kısımlara terim denir BENZER TERİMLER : Harfleri ve harflerin kuvvetleri ( […]