Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

1- Meşrutiyetin 2.kez ilan edilmesini sağlayan sebepler nedir?2- Jön Türklerin Kurduğu İttihat Ve Terakki Cemiyetinin Amacı Neydi? Yazınız.3- I.Balkan savaşının sebepleri nelerdir? Maddeler halinde Yazınız.4- Almanya neden Osmanlıyı savaşa kendi yanında sokmak istiyordu? Yazınız.5- İtilaf devletlerinin Çanakkale cephesini açmalarının sebepleri nelerdir?6- Çanakkale zaferinin önemi nedir? Yazınız.7- Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli 3 maddesini yazınız.8- İzmir […]

I. İNÖNÜ MUHAREBESİ ( 6 – 10 OCAK 1921 ) Sebepleri 1. Yunanlıları bursa üzerinden Eskişehir yönelerek demiryollarının kontrolünü ele geçirmek istemeleri 2. Eskişehir batı cephesi ile Ankara’yı birbirine bağlayan demiryolu üzerinde stratejik bir noktada bulunmakta idi. 3. bu sırada Çerkez Ethem’in düzenli orduya katılmamak için isyan etmesinden yunanlıların faydalanmak istemeleri. 4. yunanlıların güçlerini göstermek […]

2. ANKARA ANTLAŞMASI ( 20 EKİM 1921 ) Fransa ile TBMM arasındaki savaş durumu sona erdi. Güney cephesi kapandı. Bugünkü Suriye sınırı, İskenderun ve Hatay hariç belirlendi. Bu gelişme misak-ı milliye aykırı bir durumdur. Türkiye Selçuklu devletinin kurucusu olan Süleyman şahın Halep yakınlarındaki caber kalesinde bulunan mezarı (Türk mezarı) Türk toprağı sayılacak burada Türk bayrağı […]

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük III. Selim Devri Islahatları (1789-1807) Açık düşünceli ileri görüşlü ve yenilik taraftarı bir insan olan III.Selim yapılan savaşlarda yeniçerilerin yetersizliğini anlamıştır. a-III.Selim yaptığı bütün ıslahatlara Nizam-ı Cedit (Yeni düzen) denir. Nizam-ı Cedit aynı zamanda kurulan ocağında adıdır. b-Bu ocağın masraflarını karşılamak üzere İrad-ı Cedit adında bir hazine kuruldu. c-Ocağın eğitimi […]

BÜYÜK TAARUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI · Sakarya zaferinin ardından TBMM hükümeti orduyu taarruz için hazırlamaya başladı. İtilaf devletlerinden 26 Mart 1922 de yeni bir öneri geldi. Bu öneride Londra konferansında olduğu gibi Sevr’in koşullarının biraz değiştirilmesinden ibaretti. Türkiye bu şartları kabul etmedi.bağımsızlık için savaşa devam edilmesinin temel amacı, kesin zaferin kazanılmak istenmesidir. 20 Temmuz […]

LONDRA KONFERANSI ( 23 ŞUBAT – 12 MART 1921 ) Londra Konferansı’nın Toplanma Sebepleri · I. İnönü zaferi üzerine, itilaf devletleri arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması. İtalya ve Fransa’nın TBMM hükümetiyle barış yapmakta lotekli olmaları, İngiltere’yi de etkilemiş ve böylece İngiltere’nin girişimiyle Londra Konferansının toplanması kararlaştırılmıştır. Doğu cephesinde Ermenilere karşı zafer kazanılması. Sovyet Rusya ile […]

SOVYET RUSYA İLE İLİŞKİLER VE MOSKOVA ANLAŞMASI ( 16 MART 1921) Sovyet Rusya, Bolşevik ( Komünist ) rejimi ülkesinde yerleştirmek için çaba harcamaktaydı. Türk milletinin itilaf devletleri ile yaptığı mücadele, TBMM ve Sovyet Rusya’yı birbirine yaklaştırdı. Sovyet Rusya’nın TBMM ye yaklaşmasında ki asıl amacı Türkiye de komünizmi yerleştirmek ve güneyde kendisine bağlı bir tampon bölge […]

TEST 1 Misakı Millide I. Arap ülkelerinde halk oylamasına gidilmesi II. İtilaf devletlerinin işgal ettikleri yerlerden çekilmesi III. Boğazların dünya ticaretine açılacağı IV. Kapitülasyonların kabul edilmeyeceği V. Batı Trakya da halk oylamasına gidilebileceği VI. Düyunu umumiye nin kabul edilmemesi belirtilmiştir. Bunlardan hangileri tam bağımsızlık ilkesi ile doğrudan doğruya ilgilidir? A) I – III B) III […]

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN SAMSUNA ÇIKIŞI ( 19 Mayıs 1919 ) Mustafa Kemalin Samsuna çıkışından T.B.M.M. nin açılışına kadar geçen süre ulusal mücadelenin “Hazırlık Dönemini” oluşturur ve kongreler dönemi olarak adlandırılır. Mondros ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Mustafa Kemal Paşa, yıldırım orduları komutanlığına getirildi. Bu görevde iken ateşkes antlaşmasının kendi komutanlık bölgesinde İngilizlerce tek yanlı uygulanmasına karşı […]

İNKİLAP TARİHİ SEMİNER III. GRUP SORU VE CEVAPLARI 1. Mustafa Kemal samsuna çıkarken görünüşteki görevi nedir? Cevap: Doğu Karadeniz bölgesinde pontos Rumlarına karşı Türk direnişini bastırmaktı. 2. Mustafa Kemal’in Samsuna çıkmasındaki gerçek neden nedir? Cevap: İstanbul hükümeti ile vatanın kurtuluşunun mümkün olmayacağını anlaması ve Anadolu’ya geçip milli mücadeleyi başlatmak istemesidir. 3. Londra konferansı sırasında itilaf […]

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ ( 23 MART – 1 NİSAN 1921 ) Sebepleri İtilaf devletlerinin Londra konferansında isteklerini TBMM’ye kabul ettirememiş olmaları. Türk ordusunun gücünün I. İnönü muharebesinde gören yunanlıların, Türk ordusunun daha da kuvvetlenmesine izin vermemek ve I. İnönü yenilgisinin ezikliğini bertaraf etmek istemeleri. Yunanlıların itilaf devletlerin desteğine layık olduklarını göstermek istemeleri. Savaşın Başlaması ve […]

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ Balıkesir Kongresi ( 26 – 30 Temmuz 1919 ) Yunan saldırılarına karşı savunma ve direniş güçlerini birleştirmek amacı ile toplanmıştır. Padişaha bağlılık bildirilmiştir. Bölgesel kurtuluş amaçlanmıştır. Alaşehir Kongresi ( 16 – 25 Ağustos 1919 ) Erzurum ve Balıkesir kongrelerinin aldığı kararların değerlendirilmesi amacı ile toplanmıştır. Yunanlılara karşı ölünceye kadar diren ileceği […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme