Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

EDATLAR (İLGEÇLER):

Farklı tür ve görevdeki sözcükler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan sözcüklere edat denir. Edatların tek başlarına anlamları olmadığı gibi, tek başlarına görevleri de yoktur. Ancak diğer sözcüklerle birlikte cümle içinde görev kazanırlar.

Devamını Oku »

Daha evvel Doğu’da ve Türkler’de roket silahlarının gelişmesi anlatılmıştı. Once Haçlılar ve sonra İstanbul’un fethi ile birlikte Avrupa, Türkler ile temasa geçti ve ortaçağ’dan ayrılan Avrupa her alanda olduğu gibi gerek barut ve gerekse roketçilikte ilerlemeler kaydetti.

Devamını Oku »

1921, bir devlet için gerekli kurum ve organların oluşturulduğu yıl olmuştur. TBMM Hükümeti 1921 yılı başında bir taraftan 6 Ocak’ta başlayan Yunan saldırısına cevap verirken diğer taraftan da isyan eden milis kuvvetlerini tasfiye ederek devlet otoritesini etkin kılmak, düzenli orduyu oluşturmak, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi yeni devletin kuruluşuna yönelik önemli sorunlarla da uğraşmıştır.

Devamını Oku »

Türk Ordusu ve Milli Savunma

1-Türklük ve Askerlik:
Türklerin birçok özellikleri yanında en çok belirmiş olan yönü iyi bir asker olmasıdır. Çok eski devirlerden beri çeşitli adlarda kurulmuş olan Türk Devletinin temeli düzenli bir askeri teşkilata dayanır. Askerlik ilk önce Türklerde bir meslek, sonra da milli bir görev olmuştur. Türkler, mükemmel askeri kuruluşları ve değerli komutanları sayesinde varlığını ve bütünlüğünü dünyaya tanıtmıştır. Türk askeri cesur, feragat sahibi, disiplinli ve saygılıdır. Kanuni devrinde Avusturya sefiri olarak İstanbul’da bulunan Büsbek (Busbecq), Türk askerlerinden ve ordu kuruluşlarından şöyle sözeder:

Devamını Oku »

Daha evvel Doğu’da ve Türkler’de roket silahlarının gelişmesi anlatılmıştı. Once Haçlılar ve sonra İstanbul’un fethi ile birlikte Avrupa, Türkler ile temasa geçti ve ortaçağ’dan ayrılan Avrupa her alanda olduğu gibi gerek barut ve gerekse roketçilikte ilerlemeler kaydetti.

Devamını Oku »

LONDRA KONFERANSI ( 23 ŞUBAT – 12 MART 1921 )

Londra Konferansı’nın Toplanma Sebepleri

Devamını Oku »

HAÇLI SEFERLERİ ( 1095-1270 ) :
1095 yılında başlayan ve 1270 yılında sona eren Katolik Kilisesi’nin önderliğinde Avrupa’dan Ortadoğu’ya yönelik olan dinsel görünümlü askeri eylemlerdir. 8 Haçlı Seferi olup, bunlardan ilk dördü daha önemli ve büyüktür.

Devamını Oku »

SÜLEYMANİYE CAMİİ

Buradan Süleymaniye Camii’ne ve külliyesine doğru yürüyeceğiz, ama ondan önce çevre hakkında birkaç şey söylemek gerekiyor. Süleymaniye’de görece çok sayıda eski ahşap ev kaldığı için burası bir zaman önce SİT alanı haline getirilmişti. Türkiye’nin koruma kanunlarında, eski eserler tarihi değerlerine göre sınıflara ayrılır. Birinci dereceden eserler olduğu gibi restora edilmelidir; ama “ikinci derece” syılanlar, cephenin özgün biçimi korunarak yeniden ve betondan da yapılabilir, orjinali ahşapsa üstü tahta kaplanır. Şimdi Süleymaniye’de birçok ev bu şekilde restora edildi, buna üniversite de bütçesinin imkanları ölçüsünde yardımcı oldu. Birçok ahşap bina ise yarı yıkık durumda sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Bu binalar arasında görmeye değer bir tanesi, aynı adı taşıyan sokaktaki Kayserili Ahmet Paşa Konağı’dır. Bütün bu çevrede (şimdiki nüfusunun büyük çoğunluğunu Adıyamanlılar oluşturuyor) dolaşmak keyifli bir iştir. Bu arada, çok ilginç olmadıkları ve yolumuzun dışında kaldıkları için sözünü etmediğim, üniversitenin batı kapısının karşısındaki sebille Kapudan ibrahim Paşa Mescidi ve Mektebi’ne, ayrıca, Bozdoğan Kemerci Sokağı’nda, Bayrami Melamiler’in İstanbul’daki ilk tekkesi olan Helvai tekkesine değineyim.

Devamını Oku »

SOVYET RUSYA İLE İLİŞKİLER VE MOSKOVA ANLAŞMASI ( 16 MART 1921)

Sovyet Rusya, Bolşevik ( Komünist ) rejimi ülkesinde yerleştirmek için çaba harcamaktaydı.

Devamını Oku »

Osmanlı Devleti ve Ermeniler

Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında Ermeniler, Doğu Anadolu Kafkasya ve Çukurova dolaylarında dağınık bir şekilde yaşıyorlardı.Bizans, Gürcü gibi devletlere bağlıydılar..

Devamını Oku »

ARÇELİK A.Ş.

Arçelik A.Ş. beş şehirde yedi işletmesiyle yılda 6 milyon adet beyaz eşya 8.2 milyon adet komponent üretim kapasitesine sahiptir. 961 milyon dolar ciro ile Avrupanın ilk on beyaz eşya üreticisinden biridir.İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında son 16 yılda 13 defa özel sektör birincisi seçilmiştir.

Devamını Oku »

AZALAN SATIŞLARI ARTIRMANIN YENİ YOLU

Şimdi pek rastlanmıyor ama bundan 15-20 yıl önce , İstanbul’dan Adıyaman’a , Bursa’dan Yozgat’a kadar tüm il ve ilçelerdeki esnaf dükkanlarının baş köşesini herkesin yakından bildiği bir tablo süslerdi .

Devamını Oku »

SORULAR

1) Anadolu’ya yerleşme amaçlı yapılan ilk Türk akınları kimler tarafından ve ne zaman başlamıştır?

Devamını Oku »

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN SAMSUNA ÇIKIŞI

( 19 Mayıs 1919 )

Mustafa Kemalin Samsuna çıkışından T.B.M.M. nin açılışına kadar geçen süre ulusal mücadelenin “Hazırlık Dönemini” oluşturur ve kongreler dönemi olarak adlandırılır.

Devamını Oku »

İNKİLAP TARİHİ SEMİNER III. GRUP SORU VE CEVAPLARI

1. Mustafa Kemal samsuna çıkarken görünüşteki görevi nedir? Cevap: Doğu Karadeniz bölgesinde pontos Rumlarına karşı Türk direnişini bastırmaktı.

Devamını Oku »


Bedava İlan Verme