CÜMLENİN ÖĞELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULAR (1) 1. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem de değildir? a) – Hangisi daha çok çalışıyor? – Şu b) – Soruları çözdün mü? – Çözdüm. c) – Telefondaki kimdi? – Babam d) – Bunları kime anlattın? – Kimseye. e) – Arabanın içinde ne vardı? – Kutu. 2. Aşağıdaki […]