Ders Anlatımı, Ders Anlatım Eğitim Bloğu

Fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler tarafından hazırlanan ders anlatım sitesi
Öğretmen Forumu
Programda sınıf ortamında kullanabileceğiniz toplam 39 adet test yer almaktadır; Bunlar: - Doğa ve İnsan (1 Test) - Harita Bilgisi (2 Test) - İzohipsler (2 Test) - Coğrafi Konum (2 Test) - Yerkürenin Şekli ve Hareketleri (6 Test) - Şeffaf Küre: Atmosfer (1 Test) - İklimin Temel Elemanı: Sıcaklık (2 Test) - İklimin Elemanları: Basınç ve Rüzgarlar (2 Test) - İklimin...
9.Sınıf SAYFA 34 35 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI Kitabınızdaki haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. SORU-1- Bir kağıt parçasına kitabınızda sayfa 21 deki gibi ölçeceğiniz yerler arasını işaretleyiniz ve kitabınızdaki haritada verilen ölçek ile karşılaştırarak arasındaki uzaklığı hesaplayabilirsiniz.Yaklaşık olarak Zonguld...