Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

 

Gazneliler konu anlatımı, gazneli devletinin kurucusu kimdir, gaznelilerin siyasi tarihi, Alp Tigin Dönemi, Sebük Tigin Dönemi, Gazneli Mahmut Dönemi hakkında bilgi, Gazne Sultanları kimlerdir, Gazneli Kültürü hakkında bilgi

GAZNELİLER (963 – 1183) ;

 

Kurucusu Alp Tekin.

 

Siyasi Tarih

amani Devleti’nin önemli şahsiyetlerinden Horasan kumandanı Alp Tigin (Alptegin), 961’de Vezir Ali Muhammed Bel’ami ile birleşerek kendi adayını zorla Samani tahtına oturtmak istediğinde başarısızlığa uğrar. Böylelikle Gazne Devleti’nin temeli atılmış olur.

 

Gazneliler Devleti sadece Alptegin’in beraberinde getirdiği Türk askerlerine dayanmaktadır.

 

Hanedanlık, Gazneli Mahmud zamanında altın çağını yaşar (997-1027). Başarılı bir komutan olarak bilinen Gazneli Mahmud sadece ülkenin topraklarını genişletmekle kalmaz aynı zamanda Gaznelilerin çoğunu da Müslüman yapar.

 

Gazneli Mahmut’un oğlu olan I. Mesut’un tahta gelmesiyle hanedanlık geriler. Dandanakan Savaşı’yla da Selçuklular ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirirler. Gazneliler devleti tarîhî kaynaklarda Yeminiler ve Sebüktiginler olarak geçer.

 

 

 Alp Tigin Dönemi

Samanoğulları’nın Horasan valisi olan Alp Tigin tarafından Samanoğulları yönetimi tanınmıyarak Gazne bölgesinde kurulan bir Türk-İslam devletidir. Bu dönemde Gazneliler tam bağımsız olamamışlar, tam olarak siyasi ve askeri faaliyetlerde bulunamamışlardır.

 

 

 Sebük Tigin Dönemi

Sebük Tigin döneminde devlet tam bağımsız hale gelmiş ve hükümdarlık saltanat haline dönüşmüştür. Devletin sınırları Afganistan ve Pakistan’a kadar genişlemiştir. Yine bu dönemde Hindular İslamiyet ile tanışmışlardır .

 

 

 Gazneli Mahmut Dönemi

Devamını Oku »

Karahanlılar (840-1212)

– Uygurların Karluklar, Yağma, Çiğil Türkleri tarafından yıkılmasından sonra birleşen boylar tarafından kuruldu.

– Doğu ve Batı Türkistan’da yaşadılar.

– 934 yılında hükümdar Satuk Buğra Han Müslüman olunca, devlet resmi din olarak İslam’ı kabul etti. Satuk Buğra Han, Abdüİkerİm adını aidi.

– Bölgelerinde hakimiyet mücadelesi için Gazneliler. Oğuzlar (Büyük Selçuklular) ve Uygurlarla savaştılar.

–  En parlak dönemleri Yusuf Kadir Han Dönemi’ dir. Onun ölümünden sonra İç karışıklıklarla devlet Doğu ve Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrıldı (1044).

– Doğu Karahanlılara Karahitaylar son verdi.

–  Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar tarafından yıkıldı.

Karahanlıların Kültür Tarihi Bakımından Önemi:

1.  Türk-islam kültürünün temelini atıp, her yönden İslam’a girişte köprü görevini üstlendiler.

2.  İslamiyet sonrasında bile, islâm öncesi yapıyı korudular (Kurultay).

3. Karahanlılar Türkçe’ye çok önem verip geliştirdiler.

Bu nedenle şu eserler yazıldı:

–  Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-it Türk adlı eseri yazdı.

-Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig adlı eseri yazdı.

– Edip Ahmet Yükneki, Atabetü’l Hakayık’ı yazdı.

– Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet’i yazdı.

Bu eserler Türkçe’ye verilen önemi vurgulayan, dil zenginliğini ve -özellikle Arapça ve Farsça’dan zengin bir yapıya sahip olduğunu belirtir.

4.  Halkının tamamının Türk olması ve Türk topraklarında kurulmuş olmasından doiayı Araplaşma ve Farslaşma (İranİılaşma) olmadî.

5.  Karahanlı Devleti, Ribat adıyla ilk kervansarayları yaptılar.


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme