Karahanlılar (840-1212) - Uygurların Karluklar, Yağma, Çiğil Türkleri tarafından yıkılmasından sonra birleşen boylar tarafından kuruldu. - Doğu ve Batı Türkistan'da yaşadılar. - 934 yılında hükümdar Satuk Buğra Han Müslüman olunca, devlet resmi din olarak İslam'ı kabul etti. Satuk Buğra Han, Abdüİkerİm adını aidi. - Bölgelerinde hakimiyet mücadelesi i...