Bilindiði gibi, bütün sayýlarýn karesi pozitif bir sayýdýr. Buna benzer olarak da, pozitif sayýlarýn reel bir karekökü vardýr. Yani örneðin, 9 sayýsýnýn karekökü 3 sayýsýdýr. Çünkü 3 x 3 = 9’dur. Benzer biçimde
16’nýn karekökü 4’dür. Bilinen tüm pozitif sayýlarýn karekökü vardýr. Peki negatif bir sayýnýn karekökü varmýdýr? Varsa hesaplanabilir mi? Bu sorunun yanýtý, negatif sayýlarýn karekökü vardýr olacaktýr. Bir
negatif sayýnýn karekökü bir sanal sayýdýr.

Devamını Oku »