İNSANLIĞI TEHDİT EDEN BAZI OLAYLAR 1.Dünya’mızda Bazı Canlı Türlerinin Yok Olmasının Doğal Dengeye Etkisi: Yeryüzünde çok sayıda canlı yaşamaktadır. Canlılar, yaşamlarını çevreleriyle sürekli bir etkileşim içinde sürdürürler. Beslenme, barınma ve çoğalma gibi temel gereksinimlerini yaşadıkları bu doğal ortamdan karşılarlar. Doğal ortamda canlılarla cansızlar arasındaki sürekli ilişkiye doğal denge denir. Doğal ortamın zarar görmesi, doğal dengenin […]