Bütün canlıların hayatsal faaliyetlerini yapabilmesi ve yaşamlarını sürdürülebilmesi, enerjiye bağlıdır. Bu nedenle canlılar; çevreleriyle sürekli madde ve enerji alış verişi yaparlar ve vücutlarında enerji dönüşümlerini gerçekleştirirler. Doğadaki tüm biyolojik enerjilerin kaynağı güneştir. Enerji, fiziksel anlamıyla bir sistemin iş yapabilme yeteneğidir. Enerji, maddenin halinin değişmesinde veya hareket etmesinde kullanılır. Enerji çeşitlerinin genel özelliği, birbirlerine dönüşebilmesi ve […]