Üçgen ne demektir birkaç kişi haricinde herkes bunu biliyordur.Üçgen, dörtgen, beşgen … Bunların herbiri bir çokgendir ve sonlarındaki “gen” eki “kenar” anlamına gelir. yani; üçgen: üçkenar dörtgen: dörtkenar beşgen:beşkenar gibi devam eder gider.  Pisagor bağıntısına sonra değineceğiz fakat isterseniz üçgenden iyice bahsedelim. Üçgen; üç kenarı ve üç açısı olan kapalı bir şekildir.Etrafımızda birçok üçgen çeşidi […]