KİMYASAL HESAPLAMALAR • MOL KAVRAMI Mol: 6,02.1023 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.1023 tane atom içerir. 1 mol H2SO3 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir. 1 mol Al2(SO4)3 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir. 1 mol H2 molekülü 6,02.1023 tane molekül […]