Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Paragrafta Anlam : Paragrafın Yapısı : Paragraflar genel olarak üç bölümden oluşur: – Giriş – Gelişme – Sonuç Giriş Bölümü : Giriş Cümlesinin Özellikleri : Giriş cümlesinde konu ve konuya bakış açısı belirtilir. Giriş cümlesi: * Kısa ve ilgi çekici bir cümledir. * Bağlayıcı öğelerle başlanmaz. * Paragrafta ele alınacak konuyu tanıtır; yazarın konuya nasıl […]

ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEMLRİ Türk Ticaret kanununun 269. Maddesindeanonimşirketin tanımı yapılmıştır. Buna göre anonim şirket “Bir unvana sahip esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile, ortaklarının sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan” şirkettir. T.T.K m. 271’de; kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi ve ticari gayanin gerçekleştirilmesi […]

İcra Hukuku , hukukun varoluş amacı olan “hukuki himaye” kavramını yoğun olarak uygulamaya geçiren bir daldır. İcra hukukunun temel amacı, borçlular karşısında alacaklıların haklarını korumaktır. Bu gayeye uygun olarak işleyen icra prosedüründe, maddi hukuk taleplerinin devlet kuvveti ile gerçekleştirilmesinde, diğer hak sahiplerinin menfaati ihlal edilebilir. İşte bu sakıncayı önlemek amacıyla menfaatleri tehlikede olan hak sahiplerine, […]

İdari fonksiyon yasama yürütme ve yargı dışındakilerdir.Amacı kamu yararıdır.Konusu kamu hizmetleridir. Araçları idari işlemler ve eylemlerdir.İdari fonksiyon kamu gücü kullanılarak yerine getirilir idari fonksiyon süreklidir.Kendiliğinden harekete geçer kişilerle doğrudan ilişki içine girer. İdari fonksiyon kural olarak idare tarafından yerine getirilir Belli başlı idare hukuku sistemleri 1)Angola Sakson (adli idare) sistemi hukukun dışında ondan tamamen bağımsız […]

MİNTZBERG’E GÖRE ÖRGÜT YAPISI VE ÖRGÜT TASARIMININ TEMEL İKLELERİ Yönetimin ne olduğu ve ne iş yaptığı uygulamalı araştırmalara da konu olmuş ve bunların genel olarak vardığı sonuç, ustabaşından genel müdüre ve devlet yöneticilerine kadar yapılan işin “esasının aynı olduğu” yalnızca roller ve kapsamın değiştiği, yöneticinin işinin “programlanmış” olmadığı, sözlü haberleşme ile sezgilerin çok önemli rol […]

MİNTZBERG’E GÖRE ÖRGÜT YAPISI VE ÖRGÜT TASARIMININ TEMEL İKLELERİ Yönetimin ne olduğu ve ne iş yaptığı uygulamalı araştırmalara da konu olmuş ve bunların genel olarak vardığı sonuç, ustabaşından genel müdüre ve devlet yöneticilerine kadar yapılan işin “esasının aynı olduğu” yalnızca roller ve kapsamın değiştiği, yöneticinin işinin “programlanmış” olmadığı, sözlü haberleşme ile sezgilerin çok önemli rol […]

I. DÜNYA SAVAŞI A. I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyayı Etkileyen Önemli Olaylar 1) Sanayi İnkılabı 2) Fransız İhtilali B. I. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğunun Durumu C. I. Dünya Savaşı’nın Sebepleri ve Savaşın Gelişimi 1) Sebepleri a) Genel Sebep b) Özel Sebepler c)Savaşın Gelişimi 2)Osmanlı İmparatorluğunun Savaşa Girişi Savaşın Seyri (Savaşa Katılan Devletler, Kuvvet ve […]

  1) Bugün bir ortaokul öğrencisi, fizikte Newton’ dan daha fazla şey bilmektedir. Buna göre bilimsel bir bilgi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bilimsel bilgi birikimli olarak ilerler. B) Bilim adamı araştırmalarda yansızdır. C) Bilimsel bilgiler herkese açıktır. D) Felsefe düşünüş içinde yaşanılan çağın aynasıdır. E) Bilimsel bilgiler birbirleriyle tutarlıdır. 2) Varolanla, varolmayan arasındaki bir […]

BİLGİ TÜRLERİ KONU TESTİ: 3.A 1. Hiçbir millet bilime kendi başına sahip çıkamaz. Bilim tarihi, XX. yüzyılda insanlığın kazandığı bilgi birikiminin çeşitli din, dil, kültüre sahip milletlerin kollektif çabalarının bir ürünü olduğunu belirlemiştir. Bu parçada anlatılan durum bilimsel bilginin hangi özelliğine örnek olarak gösterilebilir? A) Genellenebilir olma B) Akla dayalı olma C) Objektif olma D) […]

MENKULKIYMETLEŞTİRMENİN BİR TÜRÜ OLARAK VDMK TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ VE UYGULAMALARI 5.1 MENKULKIYMETLEŞTİRMENİN BİR TÜRÜ OLARAK VDMK VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı , daha geniş kapsamlı olan menkul kıymetleştirmenin bir türüdür ve·Türkiye’de menkulkıymetleştirme VDMK ihracı şeklinde gelişmiştir. VDMKlerle ilgili ilk yasal düzenleme; 31.07.1992 tarih 21301 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası […]

BİLGİ TÜRLERİ KONU TESTİ: 3.B 1. Bilginin meydana gelmesinde obje ile bağ kuran sujede, obje ile objeyi bilmek istemesi gibi bir ilgi vardır. Suje bilgi sahibi olmakla başka bir duruma girerken, bilinmek, objede herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır. Açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İnsan varlığın bilgisine ulaştıkça değişime uğrar. B) İnsan bilinen varlıklar olmadan […]

Sanat ve Felsefe Sanat, bir duygunun, tasarının, ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı, veya, bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlanır. Yada sanat; insanların nesnel gerçekliği, estetiksel biçimde yeniden yaratması ve bunu yapabilme yeteneğidir. Kısaca sanat, insanla, nesnel gerçekçilik arasındaki estetik ilişkidir. Tarihsel süreçte sanatın ne olduğu üzerine pek çok kurgular oluşturulmuşsa […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme