1.) x = 2 ve y = 5 ise 360 ın değeri x ve y cinsinden hangisidir?


a) 6 xy b) 2x+3y c) x+y d) 3xy

2.) 1,44 +0,3 +1,76 = ? işleminin değeri kaçtır?


a) 4,76 b) 3,26 c) 2,06 d) 1,5

3.) 1,7 : 1,8 = ? Değeri kaçtır?


a) 17 / 18 b) 16 / 18 c) 16 / 17 d) 17 / 16


4.) a sıfırdan farklı bir doğal sayıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi en büyüktür ?


a) a / 10 b) a+1 / 10 c) a / 8 d) a+1 / 8

2               2

5.) ( 2020 ) — ( 2019) = ? İşleminin değerini bulunuz.?


a) 4039 b) 2019 c) 2020 d) 1

6.) 3 ile 12     sayılarının geometrik ortası kaçtır?


a) 6 b)6 c) 3 d) 37.) Bir dik üçgende bir dar açının kosinüsü 24 / 25 ise bu üçgenin çevresi kaç birimdir?


a) 60 b) 58 c) 56 d) 49


8.) Bir ayrıtı √ 3 birim olan küpün cisim köşegeninin uzunluğu kaç birimdir?


a) 9     b) 3 3   c) 2 3     d) 3


9,) Hacmi 256 cm3 olan kürenin yarıçap uzunluğu kaç cm. dir? ( = 3 için)


a) 4 b) 3 c) 2 d) 110.) Bir Doktor 10 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini Salı günü tuttuğuna

göre 5. nöbetini hangi gün tutar?


a) Cuma b) Pazar c) Salı d) PerşembeCEVAPLAR :

1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) a, 6) b, 7) c, 8) d, 9) a, 10 ) b