Newton’un Kütle Çekim Kuvveti Cisimlerin arasındaki kütle çekim kuvvetine ilişkin ilk hesaplamaları Newton yapmıştır. Bu nedenle buna Newton Genel Çekim Yasası denir. Newton yasasına göre, cisimlerin kütleleri ne olursa olsun, birbirlerini eşit şiddette ve ters yönde çekerler. Diğer bir ifade ile kütleler arasındaki çekim yasası; a) Cisimlerin kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılı, b) Cisimlerin arasındaki […]