Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

KİMYASAL HESAPLAMALAR

• MOL KAVRAMI
Mol: 6,02.1023 taneciğe 1 mol denir.
Bu sayıya Avogadro sayısı denir.
Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir.
1 mol Mg atomu 6,02.1023 tane atom içerir.
1 mol H2SO3 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir.
1 mol Al2(SO4)3 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir.
1 mol H2 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir.
Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.
Bir bileşiğin molekül kütlesinin gram türünden miktarına molekül-gram (1 mol molekül) denir. Devamını Oku »

1. Bir işçi çalışma temposunu 1/3 oranında arttırırsa yapılması gereken iş 9 günde bitiyor. Aynı işin 2/3 sini aynı vasıflı 4 işçi normal çalışmayla kaç günde bitirir?

A) 2      B) 4      C) 6      D) 8      E) 12


2. A ile B bir işi birlikte çalışarak 12 günde yapabiliyorlar. İşin 1/3 ü bittiğinde A işi bırakıyor. İşin geriye kalanını B, 10 günde bitiriyor. B işin tamamını kaç günde yapar?

A) 13      B) 14      C) 15      D) 16      E) 18
3. Selin bir işin 3/5 ünü 6 günde, Bülent ile Selin kalan işi 2,4 günde bitiriyorlar. Bülent tek başına bu işin tamamını kaç günde bitirir?

A) 9      B) 10      C) 12      D) 15      E) 18

4. Üç işçinin iş güçleri, 2;3 ve 5 ile doğru orantılıdır. İşçilerin her biri işi tam günde ve üçü birlikte de tam günde bitiriyorlar. İşi bitirdikleri en kısa süre kaç gündür?

A) 3      B) 6      C) 10       D) 15      E) 30

5. A ve B bir işi birlikte 36 günde bitiriyorlar. A ve B birlikte işe başlıyorlar ve dört gün çalıştıktan sonra A işten ayrılıyor. Kalan işi B yalnız başına 96 günde bitiriyor. Ali işin tamamını tek başına kaç günde yapar?

A) 72      B) 64      C) 60      D) 54      E) 48

6. İki musluktan biri saatte 2a litre, diğeri a/2 litre su akıtmaktadır. Bu iki musluk boş bir havuzu birlikte 8 saatte doldurduklarına göre birinci musluk boş havuzu tek başına kaç saatte doldurur?

A) 10      B) 12      C) 20      D) 30      E) 40
7. A, bir işi 10 günde, B ise aynı işi 15 günde bitirebiliyor. A ile B birlikte 5 gün çalıştıktan sonra, A işi bırakıyor. Kalan işi B tek başına kaç günde bitirebilir?

A) 2/5      B) 3/5      C) 6/5      D) 5/3      E) 5/2

8. İki işçi bir işi a günde bitirebiliyorlar. Birinci işçinin iş gücü, ikincinin üç mislidir. Tüm işi birinci işçi yapsaydı, iş kaç günde biterdi?

A) 3a/4    B) 4a/3    C) 3a    D) 4a    E) 13a/3

9. Bir işi iki işçi birlikte yapmak istiyorlar. I. işçi bu işi yalnız olarak 15 günde, II. işçi ise yalnız olarak 30 günde yapabiliyor. Birlikte bu işi kaç günde tamamlarlar?

A) 8      B) 10      C) 11      D) 12      E) 17,5

10. A ile B bir işi birlikte 12 günde yapabiliyorlar. İşe başladıktan 8 gün sonra A işten ayrılıyor. B, kalan kısmı 6 günde bitirebiliyorsa, A işin tamamını kaç günde bitirebilir?

A) 36      B) 28      C) 24      D) 20      E) 18

11. A ile B bir işi 3 günde
B ile C aynı işi 4 günde
A ve C aynı işi 6 günde
Yapabilmektedirler.
Buna göre üçü birlikte aynı işi kaç günde bitirebilirler?

A) 8/3      B) 7/3      C) 2      D) 4/3      E) 1
12. Boş bir havuzu üç musluktan A ve B birlikte 10 saatte, A ve C birlikte 15 saatte, B ve C birlikte 18 saatte dolduruyor. C musluğu aynı havuzu tek başına kaç saatte doldurur?

A) 30      B) 50      C) 60      D) 75      E) 90


13. Bir havuzun 7/15 ini 3,5 günde dolduran bir musluk, havuz boş iken kaç gün sonra boş kısmın hacmi, dolu kısmının hacminin yarısı olur?

A) 2      B) 2,5      C) 3,75      D) 5      E) 6,25

14. Bir havuzun altında dışarıya açılan aynı özellikte bir çok musluk vardır. Bir musluk dolu havuzu 18 günde boşaltabiliyor. 5/9 suyla dolu olan havuzun içindeki bu suyun yarısını bir günde boşaltmak için bu muslukların kaçını açmak gerekir?

A) 12      B) 9      C) 5      D) 4      E) 3

15. Hızları eşit iki musluk, bir günde beraberce havuzun 2/7 sini dolduruyorlar. Birinin hızı 2 katına çıkar, öbürünün hızı yarısına düşerse, beraber çalıştıklarında havuzun dolma süresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Havuzun dolma süresi aynı kalır.
B) Havuzun dolma süresi artar.
C) Havuzun dolma süresi azalır.
D) Havuzun dolma süresi 3/7 gündür.
E) Havuzun dolma süresi 5/7 gündür.

16. Bir havuz, kapasiteleri aynı 12 musluk tarafından, birlikte a saatte doldurulmaktadır. Havuz boşken bu musluklardan kaç tanesi havuzun üçte birini 2a saatte doldurur?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5
17. İki musluk boş bir havuzu 8 günde dolduruyorlar. Bunlardan biri havuzu tek başına 40 günde doldurabiliyorsa, diğeri yalnız başına kaç günde doldurabilir?

A) 10      B) 15      C) 20      D) 25      E) 30
18. Şekildeki deponun tamamı boşken A musluğu ile 12 saatte doluyor. Dipteki C musluğu ise deponun tamamını 24 saatte, deponun 1/4 yüksekliğindeki B musluğu ise dolu deponun 3/4 ünü 36 saatte boşaltabiliyor.
Depo boş iken üç musluk biden açılırsa deponun tamamı kaç saatte dolar?


A) 36      B) 40      C) 42      D) 46      E) 48


19. A ile B muslukları açıldıklarında boş bir havuzu 10 günde, A ile C muslukları 12 günde ve B ile C muslukları 15 günde doldurabiliyorlar. Üç musluk birden açıldıklarında, havuz kaç günde dolar?

A) 8      B) 6      C) 5      D) 4      E) 2

20. Boş bir havuzu üstten akan musluk doldururken, alttaki bir musluk da boşaltıyor. Dolduran musluk boşaltan musluğun 5 katı hızla akıyor. İkisi birlikte havuzu 10 günde doldurduğuna göre, üstteki dolduran musluk havuzu tek başına kaç günde doldurur?

A) 4      B) 6      C) 8      D) 12     E) 16

21. A musluğu boş havuzu 6 günde, B musluğu aynı boş havuzu 10 günde doldurabiliyorlar. İkisi birlikte 3 gün aktıktan sonra A musluğu kapatılıyor. Kalan boş kısmı ikinci musluk tek başına kaç günde doldurabilir?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

CEVAPLAR; 1-A,  2-C,  3-D,  4-E,  5-D,  6-E,  7-E,  8-B,  9-B,  10-A,  11-A,  12-E,  13-B,

14-C,  15-C,  16-B,  17-A,  18-C,  19-A,  20-C,  21-D


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme