Orhun (Göktürk) Yazıtlarının Özellikleri Milattan sonra 8. yüzyılda ortaya konulan bu yazıtlar, Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleridir. Yazıtlarda dağılan Göktürkleri Bilge Kağan ve kardeşi Kültiğin tarafından, bir araya getirilişi ve Göktürk devletinin yeniden kuruluşu anlatılmaktadır. Orhun yazıtları, dikili üç büyük taştan ibarettir. a)Vezir Tonyukuk Anıtı (720) Vezir Tonyukuk, Çinlilerle yapılan savaşları anı şeklinde yazdırmıştır. b)Kültiğin […]