Türklerin İslamiyete Hizmetleri – İslam dünyasını Haçlılar başta olmak üzere birçok tehlikeye karşı korudular. – İslam medeniyetinin gelişimini sağladılar. –  islamiyetin geniş alanlara yayılmasını sağladılar.