Türklerin İslamiyete Hizmetleri

– İslam dünyasını Haçlılar başta olmak üzere birçok tehlikeye karşı korudular.

– İslam medeniyetinin gelişimini sağladılar.

–  islamiyetin geniş alanlara yayılmasını sağladılar.