Malazgirt Savaşı ve Sonuçları
– Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan, Bizans İmpa­ratoru Romen Diyojen’i 1071’de Malazgirt Ovası’nda yapılan savaşta yenerek, Önemli bir başarı kazanılmıştır.
Malazgirt Savaşı’nın Sonuçları
– Anadolu kapıları Türklere açıldı, Anadolu’nun ikinci anayurt yapılması ile ilgili en önemli adım atıl­mış oldu.
– “Türkiye Tarihi” başladı.
– Anadolu’da ilk Türkmen beylikleri kuruldu.
– İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı kaldı­rıldı.
– Türklerin Anadolu’da tutunmaları, Bizansın Av­rupa Hıristiyan dünyasını Türklere karşı kışkırtarak, “Haçlı Seferlerinin yapılmasına zemin hazırladı.