HİTİTLER (M.Ö 2000 – M.Ö 1200)
Kapadokya’da Kafkas Kökenli Hititler tarafından kurulmuş olup oaşkenîieri Hatruşaş (Bcğazköy)tır. Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarından etkilenmiş­lerdir.
Siyasi variikian, Eski Kraliık, Yeni Krallık ve Geç Hitit Devletleri olarak üç bölümde incelenir. Geç Hitit Devletleri M.ö. 700 yıllarında son bulmuştur.
Özelliklen:
– Anadolu’da siyasal biriiği sağlayıp merkezi otori­teyi güçlendirmişlerdir.
–   Anai denilen yıllıkları yazarak, objektif tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
–  Kral aynı zamanda dîni otoritenin de başı idi. (Rahip-kral)
– Pankuş adı verilen danışma rneciisieri vardı. Bu meclis, kral ve kraliçenin yetkilerini kısıtlayabilirdi. Birçok tarihçi bu durumun tarihte görüien ilk meşru­tiyet örneği olduğunu söyler.
–  Tavananna denilen kraliçe siyasi açıdan krala yardımcı idi. Her konuda fikirlerine başvurulurdu. Kadına değer verilirdi.
–  Düzenli ve devam!i ordulara sahiptiler. Savaş arabaları kullanmışlardır.
–  Hiyeroglif (Resim yazısı – Mısırlılar kullanmış­lardır) ve Asur çivi yazısını kullanmışlardır.
– Mısırlı iaria. Suriye toprakları için yaptıkları savaş sonrasında tarihte bilinen ilk vazıh antlaşma olan Kadeş Barış Antlaşmasını M.O. 1280’de yaptılar.
– Hititlerin yasaları yumuşak ve insancıldır. Cezalar çoğunlukla fidye ödeme usulüne göre düzenlen­miştir.
– Çok tanrılı inanca sahiptiler. Anadolu’ya “Bin tan­rı ili” adını vermişlerdir.
– Medeni Kanun, aile hukukuna ait İlk örnekler Hi­titlere aittir,
–  Yazılıkaya ve İvriz kabartmaları Hitit sanatının en önemli eserleridir.
–  Deniz kavimleri ve Frigler tarafından yıkılmış­lardır.