Ulu Önder Atatürk’ün 1933-1937 yılları arasında Türkiye’nin kalkınması ve sanayileşmeye hız kazandırılması için yurtdışına gönderdiği 700 öğrenciden hayatta kalanlar İstanbul’da Filizi Köşkü’nde bir araya geldi. Yaşları 85 ila 90 arasında değişen 30 yaşayan tarih, eski günleri yadettiler. Aralarından bakanlar, milletvekilleri ve iş adamları çıkan topluluğu bir araya getirmek için uzun uğraşlar verdiğini söyleyen eski sanayi bakanlarından Şahap Kocatopçu, ‘Herkesi bir araya getirmek kolay olmadı. Atatürk’ün ülkemiz için yaptıklarını saygı ve minnetle anmak istedik’ diye konuştu. Kocatopçu, şunları söyledi: ‘Atatürk 700 genci yurtdışına gönderdi. Amacı kalkınmakta olan Türkiye’de görev alacak kişilerin eğitimli olmasıydı. Sınavlardan geçirildikten sonra başarılı olanlarımız kimya, metalurji ve gıda gibi konularda eğitilmek üzere Avrupa ve ABD’ye gönderildi. Eğitimlerimizi tamamladıktan sonra ülkemize dönerek devlete ait kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptık.’

Arka sıra soldan sağa: Nüvit Arıcan, Necip Tolon, Emin Ünalan, Haşim Şensoy, Lütfullah Ulukan, Mustafa Bayram, Tahsin Önalp, Şükrü Topsakal. Oturanlar soldan sağa: Prof. Seyfettin Saraçoğlu, Adnan Erkmenol, Bedrettin Sarp, Suat Seyhun.
Atatürk’ün öğrencileri buluştu


Melis CALAPKULUAtatürk’ün, Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitim almaları için yurtdışına gönderdiği yüzlerce öğrenciden çok azı hayatta. Çoğu 90’ını aşmış, Türkiye’de büyük başarılara imza atan bu öğrencilerden bir bölümü, yılda iki kez bir araya geliyor..

Türkiye’deki pek çok sorun eğitim eksikliğine bağlanır. “Eğitim şart!” der dururuz. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de eğitimin şart olduğuna inandı ve bu ülkenin gelişmesi, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması için bu konuda somut girişimlerde bulundu. Bu girişimlerden biri de, cumhuriyetin yeni kurulduğu yıllarda yetenekli bazı öğrencileri, eğitim için yurtdışına göndermesiydi. Milli Eğitim Bakanlığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Sümerbank gibi farklı kurum ve kuruluşların açtığı sınavları kazanan yetenekli öğrencilerden kimi mühendislik, kimi tıp eğitimi almaya gittiler yurtdışına.

KİTABA KONU OLDULAR

Çoğu Almanya’ya, bazıları da Fransa, İsviçre, Amerika gibi ülkelere gönderildi. Döndüklerinde, her biri branşında büyük başarılara imza attı. Bazıları eğitimci olup bilgilerini paylaştı, bazılarıysa modern Türkiye’nin inşaasında görev aldı. İlgilenenler için belirtelim, geçen yıl Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’dan çıkan, Kansu Şarman’ın Türk Promethe’ler Cumhuriyet’in Öğrencileri Avrupa’da adlı kitabında, ‘Cumhuriyet öğrencileri’nin tarihçesi ve bazı öğrencilerin yaşamları detaylarıyla yer alıyor. İşte o dönem, Atatürk’ün teşvikiyle yurtdışına okumaya giden bu yüzlerce öğrenciden bugün pek azı hayatta. Onların da çoğu 90’lı yaşlarını sürüyor. İçlerinden bazıları, tekstil mühendisi Nüvit Arıcan’ın çabalarıyla son beş yıldır, her 23 Nisan ve 10 Kasım’larda bir araya geliyor; hem geçmişi hem geleceği konuşuyor hem de Atatürk’ü yad ediyorlar. Nüvit Arıcan, “Biz Atatürk gençliğiyiz. Dürüst ve çalışkan bir topluluğun az sayıda kalan bir bölümüyüz. Buluşmalarımızda tabii ki ülkenin durumuyla ilgili günün havası eser ama genel olarak politika konuşmayız. Biz politik değil kültürel bir topluluğuz. Bizler artık bazı konuların içine, aktif olarak girecek yaşta değiliz,” diyor.