11) SÖZCÜKTE NİTEL ANLAM – SÖZCÜKTE NİCEL ANLAM:
*Varlıkların veya eylemlerin niteliklerini (özelliklerini) bildiren sözcükler, “nitel”; varlıkların veya eylemlerin miktarını (sayısal değerini) bildiren sözcükler, “nicel” anlamlıdır.

Beyaz mendilini çıkarıp, alnının terini sildi. (Nitel)
Güzel günler sizin olacak. (Nitel)

Üç çocuk yanıma geldi. (Nicel)
Eline 5 taş alıp, suya attı. (Nicel)