Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1- Bankacılık Sektörünün Genel Değerlendirilmesi ve Banka Sistemimiz Bankalar, ekonomilerde fon arz edenlerle fon talep edenler arasında aracılık eden kurumlardır. Çeşitli tür ve vadelerdeki fonları ihtiyaçlara göre trasformasyona tabi tutarak ekonominin emrine vermektedirler. Bu nedenle ekonomilerin istikrar içinde çalışması ve gelişmesi banka sistemlerinin etkin çalışmasına bağlıdır. Bankacılık sektörü, […]

İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN SAPTANMASI VE KAYDI İLE İLGİLİ SORUNLAR İşçilik maliyeti, işletmede birçok departmanı yakından ilgilenmektedir. Çalışma zamanlarının saptanması, ücretlerin hesaplanması ve maliyetler için çeşitli kayıtlar yapılması her işletmenin kendi yapısının özelliğine göre değişik yöntemlerin uygulanması gerekir. Burada bu konularda teknik ayrıntıya girmeksizin, en önemli noktaları açıklamakla yetineceğiz. Maliyet muhasebesinin gereksinmeleri bakımından önemli olan konular şunlardır. […]

BİTKİ MEYVESİNDEN ELDE EDİLEN LİFLER II.1.10. KOKO ELYAFI Tropikal bir bitki olan hindistan cevizi meyvasının üstünü örten lifli tabakadan elde edilir. Seylan, Hindistan ve Pakistan’da yetiştirilir. Üretimi için hindistan cevizi kabukları nehirlerde 6-12 ay bekletilir. Bu süre içinde kabuklardaki çamurlar gider; odunsu hücreleri liflere bağlayan yapışkan madde bozunur ve lifler birbirinden ayrılacak hale gelir. Bu […]

  Teknik Bilgi Çalışma Basıncı 68 bar (6.8 MPa)’a kadar olan Kazan Sistemleri için Kazan Besi Suyu Şartlandırması1.    Kazan besi suyu uygulamasına genel giriş 2.    Su kimyası limitleri için öneriler 2.1    Besi suyu ve kazan suyu için Alman standartları 2.2    ASME araştırma ve teknoloji komitesi standartları 3.    Kazan sistemleri ve kazan besi suyu kimyasal şartlandırma […]

FELSEFE NEDİR? – Felsefe kişinin kendisini ve çevresini anlama, yorumlama, açıklama ve gerçeği arama çabasıdır. FELSEFENİN GENEL ÖZELLİKLERİ – Felsefe, bilgi edinmeye değil bilgi aramaya yönelik bir faaliyettir. – Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. – Felsefe, insanı ve evreni bir bütün halinde kavramaya çalışır. – Felsefe, bir bilin değildir ancak bütün bilimler felsefeden doğmuştur. – […]

GİRİŞ Dünyada gelişmiş ülkeler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde de uygulama alanı giderek yaygınlaşan piyasa ekonomisi içerisinde,finansal piyasaların derinleşmesi ve globalleşmesi,finansal araç ve tekniklerin gelişmesini beraberinde getirmiştir. Bir taraftan ekonomik büyümeye paralel olarak artan uzun süreli fon ihtiyacı,diğer taraftan tasarruf sahiplerinin reel bir yatırım yerine finansal ürün yatırımlarına ilgi duymaları,finansal piyasaları ekonomilerin önemli bir […]

Türk şiir ve düşünce tarihinin ulu kişilerinden biri hiç şüphesiz Yunus Emre’dir. Yunus Emre gerek kendi çağında gerekse kendinden sonraki 700 asırlık bir zaman diliminde fikirleriyle şiirleriyle dipdiri kalmış ve kalmaya da devam etmektedir. Şiirlerini sade Türkçe ile yazmış. Bu sade Türkçe ile insanlarda duygu coşkunluğu yaratmış ve kendine özgü bir lirizmle insanları adeta büyülemiştir. […]

PAMUK BOYAMA GİRİŞ: Pamuk, doğal selüloz liflerinin en önemlisidir. Pamuk liflerinin kimyasal bileşimi aşağıdaki gibidir. Ø Selüloz : %80-90 Ø Hemiselüloz ve pektinler : %4-6 Ø Mum ve yağlar : %0,4-1 Ø Proteinler : %1,5 Ø Kül (metal oksitler) : %0,7-1,8 Ø Su (higroskopik nem) : %6-8.5 Ham halde sarımtırak renkte olan pamuk lifinin yapısındaki […]

SÜLEYMANİYE CAMİİ Buradan Süleymaniye Camii’ne ve külliyesine doğru yürüyeceğiz, ama ondan önce çevre hakkında birkaç şey söylemek gerekiyor. Süleymaniye’de görece çok sayıda eski ahşap ev kaldığı için burası bir zaman önce SİT alanı haline getirilmişti. Türkiye’nin koruma kanunlarında, eski eserler tarihi değerlerine göre sınıflara ayrılır. Birinci dereceden eserler olduğu gibi restora edilmelidir; ama “ikinci derece” […]

Osmanlı Devleti ve Ermeniler Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında Ermeniler, Doğu Anadolu Kafkasya ve Çukurova dolaylarında dağınık bir şekilde yaşıyorlardı.Bizans, Gürcü gibi devletlere bağlıydılar.. Osmanlı ve ermeni ilişkileri ise Osman Gazi’nin Bursa’yı başkent yapmasıyla birlikte başlamıştır. Fatih sultan Mehmet İstanbul’u aldıktan sonra Ermeni Patrikhanesi kurdurmuştur. Yavuz Sultan Selim’in güney Kafkasya ve doğu Anadolu’yu fethetmesiyle Ermeniler, İstanbul […]

ORTAÇAĞ Kelime anlamı ‘iki dönem arasında kalmış çağ’ olan ortaçağ , Antikçağ’ın sonunda başlayıp Rönesansla sona eren, Avrupa’nın üzerine serilmiş ‘bin yıllık karanlık’ olarak anlatılır. Ortaçağ’da her alanda din ve kilisenin ağırlığı hissedildi. Katolik kilisesi kendi ordusu ve yönettiği kentlerle güçlü bir devlet durumundaydı. Bunun dışında feodalizm gelişti ve ekonomide de feodalizm egemen oldu. Ortaçağ’ı […]

RUS ÇARLIĞININ KURULUŞU VE KORKUNÇ İVAN Çarlıktan önce; Moskova krallığı olarak örgütlenen rus knezlerinin ilk ataları olarak bilinen Rurik roma imparatorluğu soyundan geldiğine inanılıyor. Slavlar 6., 7., 8. yüzyıla kadar politik kurumlardan yoksun, askeri kabiliyetleri olmayan zayıf bir kavimdirler. Hristiyanlığı kabul edene kadar Avrupa dahi bayan kölelerin büyük bir kısmını Slavlardan karşılıyordu. (İngilizce dahi Slave […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme