Sanatta ve mimaride yüzyıllardır geometrik şekillerin kullanıldığı öteleme hareketlerine ve süslemelere rastlanmaktadır. Süsleme, bir düzlemin boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesidir. Şekiller öteleme hareketi ile döşenirse ötelemeli süsleme yapmış oluruz. Maurits Cornelis Escher (Marits Kornel Eşer) (1898-1972) Hollandalı bir ressamdır. Eserlerinin bir kısmını kuş,balık vb. motiflerle yaptığı süsleme örnekleri oluşturmaktadır. […]