CÜMLENİN ÖĞELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULAR (1) 1. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem de değildir? a) – Hangisi daha çok çalışıyor? - Şu b) – Soruları çözdün mü? - Çözdüm. c) – Telefondaki kimdi? - Babam d) – Bunları kime anlattın? - Kimseye. e) – Arabanın içinde ne vardı? ...