PERİSKOP   PROJENİN AMACI : Proje, fen bilgisi dersinin “ses ve ışık” ünitesinde yapılmıştır.Projenin yapılma amacı, düz aynanın kullanım yerlerini ve düz aynada oluşan görüntünün özelliklerini kavratmaktır. Ayrıca öğrenciler bu proje ile, öğrendikleri soyut bilgileri somut bir araca dönüştürmüşler ve bilgileri eğlenerek öğrenme fırsatı bulmuşlardır. PROJE YAPILMADAN ÖNCE : Proje planına başlanmadan önce projenin […]