Cebir – Cebirsel İfadeleri Sadeleştirme Cebirsel İfadeler + veya – işaretleri ile birbirinden ayrılan harflere ifade denir. 3p + 2t bir cebirsel ifadedir. 3p ve 2t bu ifadeninterimleridir. Aynı harf ile gösterilenler aynı terimlerdir. Toplama ve Çıkarma İçin Kurallar İfadeler, aynı terimleri toplamak veya çıkarmak koşuluyla sadeleştirilebilirler. İfadelerin nasıl sadeleştirildiğini inceleyin: t + t + […]