1 Sağlık nedir? Açıklayınız. 2 Sağlığa etki eden biyolojik etmenler nelerdir? Açıklayınız. 3 Sağlığa etki eden çevresel etmenler kaça ayrılır? İsimlerini yazınız. 4 Sağlığa etki eden fiziksel etmenler nelerdir? Açıklayınız. 5 Sağlığa etki eden bünyesel etmenleri açıklayınız. 6 Basamaklı tedavi hizmetlerinin amaçı ve yararını açıklayınız...