SÖZCÜKTE ANLAM,kelimede anlam A. BU KONUYLA ŞUNLARI KAVRAMANIZ GEREKİR: • Sözcüklerin bir tek anlamla sınırlı olmadığını • Sözcüklerin cümlelerde farklı anlamlar yük­lenebileceğini • Sözcüklerin anlamını, kullanıldığı cümlenin belirlediğini • Sözcüklerin gerçek, mecaz ve terim anlamını birbirinden ayırabilmeyi • Deyimlerle ikilemelerin anlam özelliklerini • Yansıma sözcüklerin nasıl türetildiğini • Eş anlamlılık, yakın anlamlılık, karşıt anlamlılık ve […]