10) SEBEP CÜMLESİ , SEBEP – SONUÇ CÜMLESİ (SEBEP – SONUÇ İLİŞKİSİ):
*Bir olayın, bir durumun gerçekleşme yada gerçekleşmeme sebebini ortaya koyan cümlelerdir.
*Bu tür cümlelerde “neden, niye, hangi sebeple, niçin” sorularına cevap bulunabilir.

Alışveriş yapmak için markete gitti.
Çok konuştuğundan başına bunlar geldi.
Onu gördüğümden beri işim rast gitmedi.