ANLATIM BİÇİMLERİ 1- ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM • Yaşanmış ya da tasarlanmış bir olayın başkalarına söz ya da yazıyla anlatımıdır. • Bu anlatım; olay, kişi, yer ve zaman öğelerine dayanır • Genellikle _di’li geçmiş zaman ile anlatılır. • A) OLAY: Öyküleyici anlatımın en önemli öğesidir. Anlatım, bir ana olay ve birçok yardımcı olay arasında kurulan ilişkilerle yapılır. […]