1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? A) Şuralarda bir okul olacaktı. B) Bir yağmur yağdı görmelisin. C) Bir park biliyordum, onu bulamadım. D) Dersin ortasında sınıfa bir çocuk girdi.  2. “Çizmeden yukarı çıkmak” deyiminin anlamına en uygun olanı hangisidir? A) Pahalı mallar almaya kalkışmak B) Başkalarının sırtından geçinmek C) Başkalarının işini engellemek […]