1. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına başka sözcük girmez. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu özelliğe uymayan bir kullanım vardır?A) Çam fidanları dikmişler yolun kenarına.B) Yüksek duvarın dibinde bir çocuk oynuyor.C) Evin geniş balkonları vardı.D) Benim babam kimya yüksek mühendisidir.2. Bazen isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcük girebilir.Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala uygun bir […]