sönmemiş kireç

Kalsiyum oksitin (CaO) halk di*lindeki adıdır. Sönmemiş kireç, kireç-taşından (kalker) (GaCOJelde edilir. Kireçtaşı 900°C nin üstünde ısıtılırsa kalsiyum oksit (CaO) ve karbondiok*site (CO2) ayrışır.
900° C CaCO3 ___» CaO + CO2
Kalsiyum Kalsiyum Karbondioksit karbonat oksit (kireçtaşı, (sönmemiş kireç) kalker , mermer)
Yurdumuzda kireç taşı çoğunlukla il*kel kireç ocaklarında yakılır. Yerde veya bir yamaçta kazılmış bir çukura kireçtaşı ve odun parçaları ile çalılar gevşek olarak yerleştirilir, üzeri örtü-Jür ve çalılar tutuşturulur. Isı etkisiyle kireçtaşı 900°C nin üstünde bozuna-rak sönmemiş kirece dönüşür. Bu yöntemle devamlı kireç elde edilemez. Her seferinde ocağı yıkıp yeniden kurmak gerekir. Sürekli ve ucuz kireç elde etmek için düşey kireç fırınları veya daha iyisi çimento fırın*larına benzeyen döner fırınlar kullanı*lır. Devamını Oku »