1. Bir mala önce %20 zam yapıp, sonra zamlı fiyat üzerinden %20 indirim yapılırsa, aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşur?

A) Fiyatta değişiklik olmaz.
B) %2 kar olur.
C) %4 zarar olur.
D) %6 kar olur.
E) %8 zarar olur.


2. I. mal a liraya alınıp 2b liraya satılarak c lira zarar ediliyor. II. mal ise 2a liraya alınıp 6b liraya satılarak c lira kar ediliyor. I. malın satışından zarar % kaçtır?

A) 15      B) 20      C) 25      D) 30      E) 40
3. Yavuz %20 kar ile 90000 liraya satacağı kalemini %20 zararla kaça satacaktır?

A) 45000      B) 60000      C) 65000
D) 70000      E) 72500

4. Bir tüccar bir top kumaşın 2/5 ini %30 kar ile, kalan kısmını da %20 kar ile satarsa, bu kumaşın tamamı % kaç kar ile satılmış olur?

A) 50      B) 45      C) 25       D) 24       E) 20

5. Bir tüccar x liraya aldığı malı y liraya satmaktadır. y=(8x)/5 olduğuna göre bu satıştan % kaç kar elde edilmektedir?

A) 55      B) 60      C) 65      D) 70      E) 75

6. Bir malın yarısını %10 zararla, diğer yarısını %80 kar ile satan bir satıcı, tüm satıştan % kaç kar eder?

A) 35      B) 40      C) 45      D) 50      E) 55
7. Sekiz tanesini a liraya aldığı bir malın, on tanesini 3a liraya satan bir bakkal bu satıştan yüzde kaç kar etmiştir?

A) 40      B) 60      C) 80      D) 120      E) 140

8. Bir satıcı tanesini a liraya aldığı kalemlerinin yarısını kaybetmiştir. Zarar etmemesi için tanesini kaça satmalıdır?

A) 5a/4    B) 4a/3    C) 3a/2    D) 2a    E) 3a

9. Ahmet parasının %20 sini Ali’ye verirse paraları eşit oluyor. Ali’nin parası, Ahmet’in parasının % kaçıdır?

A) 60      B) 65      C) 70      D) 80      E) 75

10. Bir sınıfın öğrencilerinin %30 u kızdır. Erkeklerin % 40 ının ve tüm sınıfın % 43 ünün başarılı olduğu bir dersten kız öğrencilerin yüzde kaçı başarılıdır?

A) 25      B) 30      C) 40      D) 50      E) 60

11. Bankaya yatırılan 250 milyon liranın 6 aylık faizi 100 milyon liradır. Buna göre banka yıllık % kaç faiz uygulamıştır?

A) 100      B) 90      C) 80      D) 75      E) 60

12. Bir vazo satış fiyatı üzerinden, art arda yapılan %20 ve %35 lik iki zamdan sonra, 972 bin liraya satılıyor. Vazonun bu iki zamdan önceki satış fiyatı kaç bin liradır?

A) 560     B) 600     C) 640     D) 700     E) 720
13. Bir mağaza %20 indirim yaptığında, satışları %30 artıyor. Bu mağazanın günlük kasa gelirindeki değişme ne olur?

A) %6 artar      B) %4 artar      C) %2 artar
D) %2 azalır     E) %4 azalır


14. Bir mal arka arkaya yapılan %20 ve %25 indirimden sonra satılıyor. Tek indirim yapılsaydı % kaç olurdu?

A) 45      B) 50      C) 30      D) 35      E) 40

15. Bir satıcı bir malı %25 kar ile satmaktadır. Eğer bu malı satış fiyatı üzerinden art arda %40 ve %20 lik iki indirim yaparak satarsa, 500.000 lira zarar ediyor. Satıcı bu malı kaç liraya almıştır?

A) 1.000.000      B) 1.250.000      C) 1.500.000
D) 1.750.000      E) 2.000.000

16. Bir satıcı 7 tanesini x liraya aldığı kalemlerin 4 tanesini yine x liraya satıyor. Bu satıştaki karı % kaçtır?

A) 10      B) 30      C) 60      D) 75      E) 80

17. Bankaya %80 den yatırılan para 9 ay sonra 252 bin lira faiz getirmiştir. Bankaya yatırılan para kaç bin liradır?

A) 400     B) 420     C) 440     D) 450     E) 500

18. 330 bin lira %70 ten kaç ay sonra 77 bin lira faiz getirir?

A) 3      B) 4      C) 5      D) 6      E) 7

19. A liranın %80 ini %45 ten x ay; kalanı da %60 tan y yıl bankaya faize veriliyor. Her iki faizin geliri eşit olduğuna göre x ile y arasındaki bağıntı nedir?

A) x=4y      B) 2x=5y      C) x=5y
D) x=3y      E) 3x=16y
20. Tuz oranı %10 olan 20 litrelik tuzlu suyun yarısına 5 litre su, diğer yarısına 10 litre su katılıyor. Bu iki karışım tekrar bir kapta toplanırsa, son durumda tuz yüzdesi yaklaşık olarak ne olur?

A) 2,7      B) 3,1      C) 5,7      D) 6,1      E) 6,2

21. Kurutulduğunda ağırlığından %40 kaybeden yaş üzümden kaç kg kurutmalıyız ki 72 kg kuru üzüm olsun?

A) 120     B) 130     C) 140     D) 180     E) 195

22. Bir sayının %25 inin %40 ı bu ilk sayının % kaçıdır?

A) 20      B) 15      C) 16      D) 12      E) 10

23. Tuz oranı %10 olan bir karışımın 1/5 i alınıp yerine aynı miktarda tuz konmuştur. Yeni karışımın tuz yüzdesi kaçtır?

A) 14      B) 18      C) 21     D) 28      E) 35

24. Bir mal etiket fiyatının 20.000 TL eksiğine satılırsa %25 zarar, 10.000 TL fazlasına satılırsa, %50 kar ediliyor. Bu durumda, Bu malın maliyet fiyatı kaç bin liradır?

A) 60      B) 54      C) 50      D) 48      E) 40

25.

Yukarıda bir malın alış fiyatı (x) ile, satış fiyatı (y) arasındaki bağıntının grafiği verilmiştir. Bu maldan 750 TL kar edilebilmesi için, malın alış fiyatı kaç TL olmalıdır?

A) 600      B) 650      C) 700      D) 750      E) 800

CEVAPLAR;  1-C,  2-C,  3-B,  4-D,  5-D,  6-A,  7-E,  8-D,  9-A,  10-D,  11-C,  12-B,  13-B,

14-E,  15-B,  16-D,  17-B,  18-B,  19-A,  20-C,  21-A,  22-E,  23-D,  24-C,  25-B